NGƯỜI LAO ĐỘNG CÓ TỪ 02 HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG (HĐLĐ) TRỞ LÊN?

NGƯỜI LAO ĐỘNG CÓ TỪ 02 HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG (HĐLĐ) TRỞ LÊN?

Cùng Tấn Ngọc tìm hiểu về trường hợp người lao động (NLĐ) giao kết từ 2 hợp đồng lao động (HĐLĐ) trở lên nhé!

Ký kết 02 HĐLĐ

1. NLĐ có được phép ký nhiều hợp đồng lao động cùng lúc không?

Căn cứ theo Bộ luật Lao động 2019 quy định giao kết nhiều hợp đồng lao động như sau:

“Điều 19. Giao kết nhiều hợp đồng lao động

1. Người lao động có thể giao kết nhiều hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các nội dung đã giao kết.

2. Người lao động đồng thời giao kết nhiều hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động thì việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và an toàn, vệ sinh lao động.”

Như vậy NLĐ được phép giao kết nhiều hợp đồng lao động cùng lúc. 

2. NLĐ có 2 HĐLĐ trở lên thì đóng Bảo hiểm xã hội như thế nào?

Theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội 2014, khi người lao động có hai hợp đồng lao động trở lên, chỉ hợp đồng lao động đầu tiên sẽ đóng bảo hiểm xã hội. Mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng sẽ bằng 8% của mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Đối với những hợp đồng lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả thêm một khoản tiền cho người lao động tương đương với mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

3. NLĐ có 2 HĐLĐ trở lên thì đóng Bảo hiểm y tế như thế nào?

Đối với bảo hiểm y tế, theo Luật Bảo hiểm y tế 2008, người lao động có thêm hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên sẽ đóng bảo hiểm y tế theo hợp đồng lao động có mức tiền lương cao nhất. Cũng như bảo hiểm xã hội, nếu hợp đồng lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, người sử dụng lao động sẽ chi trả thêm một khoản tiền cho người lao động tương đương với mức đóng bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.

4. NLĐ có 2 HĐLĐ trở lên thì khấu trừ thuế Thu nhập cá nhân như thế nào?

Với vấn đề khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, theo quy định tại Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC, khi người lao động ký hợp đồng lao động với nhiều doanh nghiệp khác nhau, sẽ bị khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tương ứng với tiền lương, tiền công của từng hợp đồng lao động đã giao kết. Mức khấu trừ thuế thu nhập cá nhân sẽ tuân theo biểu thuế lũy tiến từng phần hoặc khấu trừ 10% trên thu nhập nếu tổng mức trả thu nhập từ 2 triệu đồng/lần trở lên.

1. NLĐ có 2 HĐLĐ trở lên thì khấu trừ thuế TNCN như thế nào?

Căn cứ quy định tại Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì trường hợp người lao động ký hợp đồng lao động với nhiều doanh nghiệp khác nhau thì sẽ bị khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tương ứng với tiền lương, tiền công của từng hợp đồng lao động đã giao kết, cụ thể như sau:

(1) Đối với các hợp đồng lao động có thời hạn từ 3 tháng trở lên: Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo Biểu thuế lũy tiến từng phần, cụ thể như sau:

(2) Đối với các hợp đồng lao động có thời hạn từ dưới 3 tháng: Khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập nếu có tổng mức trả thu nhập từ 2 triệu đồng/lần trở lên.

Đến kỳ quyết toán thuế thu nhập cá nhân, người lao động trong trường hợp này có trách nhiệm thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo quy định.

2. NLĐ có 2 HĐLĐ trở lên thì đóng bảo hiểm thất nghiệp như thế nào?

Về bảo hiểm thất nghiệp, theo Điều 43 Luật Việc làm 2013, người lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng lao động đầu tiên sẽ tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Đối với những hợp đồng lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp, người sử dụng lao động cũng sẽ chi trả thêm một khoản tiền cho người lao động tương đương với mức đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp.

5. NLĐ có 2 HĐLĐ trở lên thì đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như thế nào?

Về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, theo Khoản 2 Điều 43 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015, người sử dụng lao động phải đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo từng hợp đồng lao động đã giao kết nếu người lao động thuộc đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Khi xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, người lao động sẽ được giải quyết chế độ bảo hiểm theo quy định của Chính phủ.

Hãy tiếp tục theo dõi và cập nhật thông tin để đảm bảo rằng doanh nghiệp bạn luôn tuân thủ đúng các quy tắc và quy định mới nhất. Nếu có thắc mắc hoặc cần hỗ trợ thêm liên hệ ngay cho Tấn Ngọc qua email info@tanngoctax.vn hoặc Hotline 0798 786 786 để được hỗ trợ.

CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ THUẾ TẤN NGỌC

Địa chỉ: 179 Nguyễn Cư Trinh, P.Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TPHCM

Web: https://tanngoctax.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/dvketoanthuetphcm/

Related posts