Archive for Author: admin

Cập nhật CCCD lên GCN ĐKDN

Cập nhật thông tin CCCD lên GCN ĐKDN 2023

Hỗ trợ Doanh nghiệp trong việc thực hiện cập nhật đầy đủ thông tin CCCD gắn chip của đại diện pháp luật doanh nghiệp lên giấy chứng nhận đăng...

Quyết toán thuế TNCN

Thủ tục hoàn thuế TNCN 2023

Hoàn thuế TNCN đối với doanh nghiệp thực hiện quyết toán thuế thay cho cá nhân có ủy quyền và đối với cá nhân tự quyết toán...