Thay đổi vốn điều lệ

Thay đổi vốn điều lệ

Nộp hồ sơ thay đổi vốn điều lệ của công ty chỉ với vài bước đơn giản cùng Tấn Ngọc.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ điều chỉnh vốn điều lệ đối với mọi loại hình doanh nghiệp. Mọi vướng mắc xin liên hệ để được giải đáp.

Thông Tin Chi Tiết Thay Đổi Vốn Điều Lệ

LOẠI HÌNH CÔNG TY

Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Khoản 1 Điều 87 Luật Doanh nghiệp quy định công ty TNHH một thành viên tăng vốn điều lệ qua hai hình thức: Chủ sở hữu công ty đầu tư thêm hoặc chủ sở hữu công ty huy động thêm vốn của người khác.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn HAI thành viên TRỞ LÊN

Khoản 1 Điều 68 Luật Doanh nghiệp quy định công ty TNHH 2 thành viên trở lên có thể tăng vốn trong hai trường hợp: Tăng vốn góp của thành viên hoặc tiếp nhận vốn góp của thành viên mới.

CÔNG TY CỔ PHẦN

Theo quy định tại Thông tư 19/2003/TT-BTC vốn điều lệ của công ty cổ phần được điều chỉnh tăng trong các trường hợp: Phát hành cổ phiếu mới để huy động thêm vốn theo quy định của pháp luật, kể cả trường hợp cơ cấu lại nợ của doanh nghiệp theo hình thức chuyển nợ thành vốn góp cổ phần theo thoả thuận giữa doanh nghiệp và các chủ nợ; Chuyển đổi trái phiếu đã phát hành thành cổ phần: Việc tăng vốn điều lệ chỉ được thực hiện khi đã đảm bảo đủ các điều kiện để trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần theo qui định của pháp luật và phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi; Thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu; Phát hành cổ phiếu mới để thực hiện sáp nhập một bộ phận hoặc toàn bộ doanh nghiệp khác vào công ty; Kết chuyển nguồn thặng dư vốn để bổ sung tăng vốn điều lệ.

LƯU Ý KHI THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ

  • Sau khi đăng ký thay đổi vốn điều lệ, doanh nghiệp phải công bố thông tin thay đổi trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thay đổi
  • Đối với công ty TNHH một thành viên, trường hợp tăng vốn điều lệ bằng việc huy động thêm phần vốn góp của người khác, công ty phải tổ chức quản lý công ty theo một trong hai loại hình
  • Công ty TNHH hai thành viên trở lên và công ty phải thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc thay đổi vốn điều lệ
  • Mức thuế môn bài cần đóng cũng sẽ thay đổi với mức vốn điều lệ tương ứng
  • Công ty cổ phần theo quy định tại Điều 202 Luật Doanh nghiệp 2020
  • Ngoài ra, khi thực hiện giản vốn điều lệ, công ty phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn. Một số ngành, nghề có điều kiện về vốn pháp định thì doanh nghiệp chỉ được đăng ký giảm vốn điều lệ nếu mức vốn đăng ký sau khi giảm không thấp hơn mức vốn pháp định áp dụng đối với ngành, nghề đó. Trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi vốn thấp hơn mức vốn pháp định đối với ngành nghề đó thì đồng thời doanh nghiệp phải đăng ký thay đổi (bỏ) ngành nghề kinh doanh đó.

HỒ SƠ CẦN CUNG CẤP

  • Scan hoặc chụp hình GPKD, cung cấp thông tin vốn điều lệ cần thay đổi
  • Hồ sơ và thủ tục chúng tôi sẽ chuẩn bị và thực hiện giúp Quý khách hàng. Chỉ cần 3 NGÀY làm việc bạn sẽ có ngay giấy phép mới.