GIẢM TRỪ GIA CẢNH MỚI NHẤT NĂM 2024?

GIẢM TRỪ GIA CẢNH MỚI NHẤT NĂM 2024?

 1. GIẢM TRỪ GIA CẢNH LÀ GÌ?

Giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ ra khỏi tổng thu nhập chịu thuế của người nộp thuế để tính thuế thu nhập cá nhân. Giảm trừ gia cảnh được áp dụng cho người nộp thuế và người phụ thuộc của người nộp thuế theo quy định của pháp luật. 

Người phụ thuộc là người có mối quan hệ huyết thống hoặc hợp pháp với người nộp thuế, không có khả năng lao động hoặc có khả năng lao động nhưng không có thu nhập hoặc có thu nhập thấp, và được người nộp thuế nuôi dưỡng.

2. ĐỐI TƯỢNG NGƯỜI PHỤ THUỘC GIẢM TRỪ GIA CẢNH 2023

Điểm d khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định người phụ thuộc bao gồm những đối tượng sau:

Con: Con đẻ, con nuôi hợp pháp, con ngoài giá thú, con riêng của vợ, con riêng của chồng. Điều kiện là con dưới 18 tuổi, hoặc từ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật, hoặc đang theo học tại các bậc học và không có thu nhập hoặc có thu nhập không vượt quá 1 triệu đồng/tháng.

Vợ hoặc chồng của người nộp thuế. Điều kiện là vợ hoặc chồng trong độ tuổi lao động bị khuyết tật, hoặc ngoài độ tuổi lao động và không có thu nhập hoặc có thu nhập không vượt quá 1 triệu đồng/tháng.

Cha đẻ, mẹ đẻ; cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng); cha dượng, mẹ kế; cha nuôi, mẹ nuôi hợp pháp. Điều kiện là cha mẹ trong độ tuổi lao động bị khuyết tật, hoặc ngoài độ tuổi lao động và không có thu nhập hoặc có thu nhập không vượt quá 1 triệu đồng/tháng.

Cá nhân khác gồm: Anh ruột, chị ruột, em ruột; ông nội, bà nội; ông ngoại, bà ngoại; cô ruột, dì ruột, cậu ruột, chú ruột, bác ruột; cháu ruột; người phải trực tiếp nuôi dưỡng khác theo quy định của pháp luật. Điều kiện là cá nhân này trong độ tuổi lao động bị khuyết tật, hoặc ngoài độ tuổi lao động và không có thu nhập hoặc có thu nhập không vượt quá 1 triệu đồng/tháng.

  • MỨC GIẢM TRỪ GIA CẢNH HIỆN NAY LÀ BAO NHIÊU?

Theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 quy định về mức giảm trừ gia cảnh, cụ thể như sau:

Mức giảm trừ gia cảnh

Điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản 1 Điều 19 của Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 26/2012/QH13 như sau:

  1. Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm);
  2. Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng.

Theo đó, mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm).

Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng.

Người lao động được đăng ký bao nhiêu người phụ thuộc để được giảm trừ gia cảnh?

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định như sau:

Các khoản giảm trừ

Các khoản giảm trừ theo hướng dẫn tại Điều này là các khoản được trừ vào thu nhập chịu thuế của cá nhân trước khi xác định thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh. Cụ thể như sau:

 Nguyên tắc tính giảm trừ gia cảnh

1) Giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế:

1.1) Người nộp thuế có nhiều nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh thì tại một thời điểm (tính đủ theo tháng) người nộp thuế lựa chọn tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại một nơi.

1.2) Đối với người nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam được tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân từ tháng 01 hoặc từ tháng đến Việt Nam trong trường hợp cá nhân lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam đến tháng kết thúc hợp đồng lao động và rời Việt Nam trong năm tính thuế (được tính đủ theo tháng).

1.3) Trường hợp trong năm tính thuế cá nhân chưa giảm trừ cho bản thân hoặc giảm trừ cho bản thân chưa đủ 12 tháng thì được giảm trừ đủ 12 tháng khi thực hiện quyết toán thuế theo quy định.

2) Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

2.1) Người nộp thuế được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc nếu người nộp thuế đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế.

2.2) Khi người nộp thuế đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc sẽ được cơ quan thuế cấp mã số thuế cho người phụ thuộc và được tạm tính giảm trừ gia cảnh trong năm kể từ khi đăng ký. Đối với người phụ thuộc đã được đăng ký giảm trừ gia cảnh trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được giảm trừ gia cảnh cho đến khi được cấp mã số thuế.

2.3) Trường hợp người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tính thuế thì được tính giảm trừ cho người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế và có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc. Riêng đối với người phụ thuộc khác theo hướng dẫn tại tiết d.4, điểm d, khoản 1, Điều này thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh chậm nhất là ngày 31 tháng 12 của năm tính thuế, quá thời hạn nêu trên thì không được tính giảm trừ gia cảnh cho năm tính thuế đó.

2.4) Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế trong năm tính thuế. Trường hợp nhiều người nộp thuế có chung người phụ thuộc phải nuôi dưỡng thì người nộp thuế tự thỏa thuận để đăng ký giảm trừ gia cảnh vào một người nộp thuế.

Theo đó pháp luật chỉ quy định mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế trong năm tính thuế.

Trường hợp nhiều người nộp thuế có chung người phụ thuộc phải nuôi dưỡng thì người nộp thuế tự thỏa thuận để đăng ký giảm trừ gia cảnh vào một người nộp thuế mà không giới hạn tối đa số người phụ thuộc.

Như vậy không giới hạn tối đa một người lao động được đăng ký tối đa bao nhiêu người phụ thuộc để được giảm trừ gia cảnh.

Người phụ thuộc chỉ cần thuộc đối tượng được giảm trừ và thỏa mãn các điều kiện tương ứng theo quy định thì sẽ được giảm trừ gia cảnh.

3. MẪU ĐƠN XIN XÁC NHẬN GIẢM TRỪ GIA CẢNH MỚI NHẤT NĂM 2023?

MẪU ĐƠN GIẢM TRỪ GIA CẢNH MỚI NHẤT
                                       MẪU ĐƠN GIẢM TRỪ GIA CẢNH MỚI NHẤT

Đơn xin xác nhận giảm trừ gia cảnh là văn bản được sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền xem xét và xác nhận việc giảm trừ gia cảnh, số lượng người phụ thuộc của chính cá nhân/nhóm cá nhân đó để truy thu, tính toán các nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân.

Hiện nay Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 và các văn bản hướng dẫn thi hành không có quy định về mẫu đơn xin xác nhận giảm trừ gia cảnh cho người lao động.

Người lao động có thể tham khảo mẫu đơn xin xác nhận giảm trừ gia cảnh sau:

Đính kèm mẫu đơn: Đơn xin xác nhận giảm trừ gia cảnh

mau-don-xin-xac-nhan-giam-tru-gia-canh-moi-nhat

CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ THUẾ TẤN NGỌC

Địa chỉ: 179 Nguyễn Cư Trinh, P.Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TPHCM

Web: https://tanngoctax.vn/

Fb: https://www.facebook.com/dvketoanthuetphcm/

 

Related posts