Sổ sách kế toán

Sổ sách kế toán

Sổ sách kế toán là gì?

Sổ sách kế toán là các loại sổ dung để ghi chép, hệ thống, lưu trữ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong doanh nghiệp theo mẫu nhất định. Sổ sách kế toán bao gồm sổ tổng hợp và sổ chi tiết dung để đối chiếu, xác minh, làm cơ sở để lập báo cáo tài chính và quyết toán theo quy định của nhà nước.

Dịch vụ sổ sách kế toán của Tấn Ngọc cung cấp đầy đủ các loại sổ tổng hợp và sổ chi tiết.

Sổ tổng hợp bao gồm sổ nhật ký chung, sổ cái.

 • Sổ nhật ký chung: là sổ ghi nhận tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ kế toán của doanh nghiệp theo trình tự thời gian.
 • Sổ cái là sổ tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo từng tài khoản để theo dõi sự biến động của các loại tài sản, nguồn vốn,.. trong doanh nghiệp

Sổ chi tiết: Tùy vào mỗi doanh nghiệp sẽ có hệ thống sổ chi tiết khác nhau. Dựa vào đặc thù kinh doanh của doanh nghiệp, các doanh nghiệp sẽ lựa chọn các loại sổ chi tiết phù hợp để theo dõi được sự biến động trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Khi nào nên sử dụng dịch vụ sổ sách kế toán?

 • Bạn cần một công ty chuyên nghiệp thực hiện lập sổ sách kế toán cũng như báo cáo tài chính, báo cáo thuế cho công ty bạn.
 • Bạn cần một đơn vị độc lập làm sổ sách kế toán để đối chiếu, rà soát với sổ sách kê toán do phòng kế toán của công ty bạn thực hiện.

 

 • Công việc của chúng tôi:

  • Tiếp nhận thông tin là các hóa đơn, chứng từ, sao kê ngân hàng, sổ sách của doanh nghiệp
  • Soát xét chứng từ kế toán
  • Phân loại và sắp xếp chứng từ kế toán
  • Hạch toán kế toán trên phần mền kế toán
  • Kết chuyển, tổng hợp thông tin
  • Lập các sổ kế toán tổng hợp, chi tiết theo quy định
  • Lập báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh, thuyết minh báo cáo tài chính
  • Trao đổi, tư vấn cho doanh nghiệp các nội dung, nghiệp vụ có liên quan đến kết quả thực hiện
  • Lập và in các loại báo cáo thuế, báo cáo tài chính, sổ sách kế toán theo quy định
 • Công việc của bạn:

   • Cung cấp các hóa đơn, chứng từ, sổ phụ và sổ sách, số liệu của các báo cáo kỳ kế toán trước đó.
   • Trao đổi, kiểm tra chứng từ cùng Tấn Ngọc
   • Chờ đợi và nhận sổ sách kế toán.
Tại sao nên chọn Tấn Ngọc?
Khi sử dụng dịch vụ làm sổ sách kế toán tại Tấn Ngọc, bạn sẽ được tư vấn miễn phí các vấn đề liên quan đến thuế, kế toán, tính hợp pháp của hóa đơn chứng từ. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, luôn nâng cao và học hỏi, cập nhật kịp thời các quy định, đổi mới của pháp luật để tư vấn và làm việc hiệu quả, đảm bảo chất lượng của sổ sách kế toán cung cấp cho khách hàng. Cung cấp các sổ sách, báo cáo kịp thời cho khách hàng với giá cả thấu hiểu khách hàng. Và tất nhiên chi phí làm sổ sách tại Tấn Ngọc sẽ được xuất hóa đơn và tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.