Archive for Category: Dịch vụ kế toán

Cập nhật CCCD lên GCN ĐKDN

Cập nhật thông tin CCCD lên GCN ĐKDN 2023

Hỗ trợ Doanh nghiệp trong việc thực hiện cập nhật đầy đủ thông tin CCCD gắn chip của đại diện pháp luật doanh nghiệp lên giấy chứng nhận đăng...

Quyết toán thuế TNCN

Thủ tục hoàn thuế TNCN 2023

Hoàn thuế TNCN đối với doanh nghiệp thực hiện quyết toán thuế thay cho cá nhân có ủy quyền và đối với cá nhân tự quyết toán...

Lưu ý sử dụng HĐĐT 2022

(HĐĐT 2022) Một số lưu ý khi sử dụng hoá đơn điện tử

NNT đã đăng ký sử dụng HĐĐT và đã được cơ quan thuế có thông báo chấp nhận, nếu thay đổi ký hiệu mẫu số, ký hiệu hóa đơn thì...

BHXH 1 LẦN

Lý do không nên rút BHXH 1 lần

Việc nhận BHXH 1 lần sẽ khiến người lao động bị thiệt thòi, nhất là khi họ không còn trong hệ thống BHXH được nhà nước bảo hộ.