Thay đổi loại hình công ty

dịch vụ chuyển đổi loại hình công ty

Thay đổi loại hình công ty tương đối phức tạp hơn so với các loại thay đổi khác trên giấy phép kinh doanh. Để thuận tiện và tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho Qúy khách, chúng tôi cung cấp dịch vụ trọn gói về thay đổi loại hình kinh doanh( đã bao gồm phí và lệ phí).

Thông Tin Chi Tiết Dịch Vụ Thay Đổi Loại Hình Công Ty

Theo Luật Doanh nghiệp 2020 có 04 trường hợp thay đổi loại hình CÔNG TY bao gồm:

∴ Chuyển đổi công ty TNHH thành CTCP

 • Doanh nghiệp nhà nước Thay đổi loại hình doanh nghiệp thành công ty cổ phần thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.
 • Thay đổi loại hình Công ty TNHH  thành CTCP theo phương thức sau:

+  Thay đổi loại hình công ty thành CTCP mà không huy động thêm tổ chức, cá nhân khác cùng góp vốn, không bán phần vốn góp cho tổ chức, cá nhân khác.

+ Thay đổi loại hình công ty thành CTCP bằng cách huy động thêm tổ chức, cá nhân khác góp vốn.

+ Thay đổi loại hình công ty thành CTCP bằng cách bán toàn bộ hoặc một phần phần vốn góp cho một hoặc một số tổ chức, cá nhân khác.

+ Kết hợp các phương thức trên và phương thức khác.

 • Công ty phải đăng ký chuyển đổi trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc chuyển đổi.

∴ Chuyển đổi CTCP thành công ty TNHH MTV

 • Công ty cổ phần chuyển đổi thành công ty TNHH MTV theo phương thức sau:

+ Một cổ đông nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tương ứng của tất cả cổ đông còn lại.

+ Một tổ chức hoặc cá nhân không phải là cổ đông nhận chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của tất cả cổ đông của công ty.

+ Công ty chỉ còn lại 01 cổ đông.

 • Trong thời hạn 15 ngày kể từ khi công ty chỉ còn lại 01 cổ đông hoặc hoàn thành việc chuyển nhượng theo các phương thức nêu trên thì công ty phải gửi hồ sơ chuyển đổi đến cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký.

∴ Chuyển đổi CTCP thành công ty TNHH hai thành viên trở lên

 • CTCP có thể chuyển đổi thành công ty TNHH hai thành viên trở lên theo phương thức sau:

+ Chuyển đổi thành công ty TNHH hai thành viên trở lên mà không huy động thêm hoặc chuyển nhượng cổ phần cho tổ chức, cá nhân khác.

+ Chuyển đổi thành công ty TNHH hai thành viên trở lên đồng thời huy động thêm tổ chức, cá nhân khác góp vốn.

+ Chuyển đổi thành công ty TNHH hai thành viên trở lên đồng thời chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần cổ phần cho tổ chức, cá nhân khác góp vốn.

+ Công ty chỉ còn lại 02 cổ đông.

+ Kết hợp phương thức trên và các phương thức khác.

 • Công ty phải đăng ký chuyển đổi trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc chuyển đổi.

∴ Chuyển đổi công ty tư nhân thành công ty TNHH, CTCP, công ty hợp danh

Công ty tư nhân có thể thay đổi loại hình thành công ty TNHH, CTCP, công ty hợp danh khi đáp ứng đủ các điều kiện:

 • Doanh nghiệp được chuyển đổi phải có đủ các điều kiện để cấp GCN đăng ký kinh doanh:

+ Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh.

+ Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định tại các Điều 37, 38, 39 và 41 Luật Doanh nghiệp 2020.

+ Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ.

+ Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

 • Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả khoản nợ chưa thanh toán và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn.
 • Chủ doanh nghiệp tư nhân có thỏa thuận bằng văn bản với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty được chuyển đổi tiếp nhận và tiếp tục thực hiện các hợp đồng đó.
 • Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản với các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân.

Hồ sơ chuyển đổi loại hình CÔNG TY

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu)HỒ SƠ THAY ĐỔI LOẠI HÌNH CÔNG TY
 • Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp về việc thay đổi loại hình công ty của:
  • Chủ sở hữu công ty (đối với công ty TNHH một thành viên)
  • Hội đồng thành viên của công ty (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên)
  • Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần)
 • Điều lệ công ty (đối với công ty TNHH và công ty cổ phần)
 • Danh sách thành viên (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên và công ty cổ phần)
 • Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư
 • Giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của nhà đầu tư mới: Giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân khác còn hiệu lực
 • Đối với nhà đầu tư là pháp nhân thì cần có: Bản sao hợp lệ quyết định thành lập; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác;
 • Đối với nhà đầu tư nước ngoài thì những giấy tờ cá nhân cần phải được Hợp pháp hóa lãnh sự
 • Kèm theo một số giấy tờ:
 • Trường hợp thay đổi loại hình doanh nghiệp tư nhân thành công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần.
 • Cam kết bằng văn bản của chủ doanh nghiệp tư nhân về việc chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả khoản nợ chưa thanh toán và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn;
 • Thỏa thuận bằng văn bản của chủ doanh nghiệp tư nhân với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty được chuyển đổi tiếp nhận và tiếp tục thực hiện các hợp đồng đó;
 • Cam kết bằng văn bản hoặc thỏa thuận bằng văn bản của chủ doanh nghiệp tư nhân với các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân;
 • Hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng trong trường hợp chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp tư nhân; Hợp đồng tặng cho trong trường hợp tặng cho vốn của doanh nghiệp tư nhân; Bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế trong trường hợp thừa kế theo quy định của pháp luật;

HỒ SƠ BẠN CẦN CUNG CÂP ĐƠN GIẢN HƠN RẤT NHIỀU

Scan hoặc chụp hình GPKD, chứng minh nhân dân/căn cước công dân chuyển đổi từ người nào sang người nào.

Đợi sau 5 NGÀY làm việc có ngay:

☛ Giấy chứng nhận thay đổi loại hình doanh nghiệp

Dấu tròn (dấu cao su loại tốt)