Thông tư số 79/2022/TT-BTC

Thông tư số 79/2022/TT-BTC

Ngày 30/12/2022, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 79/2022/TT-BTC sửa đổi hồ sơ chứng minh người phụ thuộc khi tính thuế TNCN.

Về cơ bản các nội dung thay đổi về hình thức để phù hợp với pháp luật về cư trú và quản lý dân cư

+ “Căn cước công dân” thay thế cho Chứng minh dân nhân

+ Bỏ bản chụp sổ hộ khẩu thay bằng bản chụp được xác nhận thông tin về cư trú hoặc thông báo số định danh cá nhân

=> Link down Thông tư số 79/2022/TT-BTC: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1UgpLsDKCttGefmygk8Qn5q5EAbXN72Jb

Related posts