Archive for Tag: dịch vụ kế toán hcm

Quyết toán thuế TNCN

Thủ tục hoàn thuế TNCN 2023

Hoàn thuế TNCN đối với doanh nghiệp thực hiện quyết toán thuế thay cho cá nhân có ủy quyền và đối với cá nhân tự quyết toán...

xử lý hóa đơn có sai sót

XỬ LÝ HÓA ĐƠN CÓ SAI SÓT THEO ĐÚNG QUY ĐỊNH (2022)

Xử lý hóa đơn có sai sót theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ và Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9 của Bộ...

BHXH 1 LẦN

Lý do không nên rút BHXH 1 lần

Việc nhận BHXH 1 lần sẽ khiến người lao động bị thiệt thòi, nhất là khi họ không còn trong hệ thống BHXH được nhà nước bảo hộ.