Xử phạt đối với trả lương THẤP HƠN mức lương tối thiểu vùng 2023

Xử phạt đối với trả lương THẤP HƠN mức lương tối thiểu vùng 2023

1. Mức lương tối thiểu vùng từ ngày 01/07/2023 như thế nào?

Mức lương tối thiểu là mức lương thấp nhất được trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội.

Đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có quy định mới về việc điều chỉnh lương tối thiểu vùng. Do đó, từ ngày 1/7/2023 mức lương tối thiểu vùng vẫn được áp dụng theo quy định tại Điều 3 Nghị định 38/2022/NĐ-CP như sau:

Mức 4.680.000 đồng/tháng và tối thiểu giờ là 22.500 đồng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I.

Mức 4.160.000 đồng/tháng và tối thiểu giờ là 20.000 đồng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II.

Mức 3.640.000 đồng/tháng và tối thiểu giờ là 17.500 đồng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III.

Mức 3.250.000 đồng/tháng và tối thiểu giờ là 15.600 đồng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV.

Người sử dụng lao động hoạt động trên địa bàn thuộc vùng nào thì áp dụng mức lương tối thiểu quy định đối với địa bàn đó; Đơn vị, chi nhánh hoạt động trên các địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau thì đơn vị, chi nhánh hoạt động ở địa bàn nào, áp dụng mức lương tối thiểu quy định đối với địa bàn đó.

Mức Lương tối thiểu vùng năm 2023
                                                     Mức lương tối thiểu vùng năm 2023

2. Trả lương thấp hơn MỨC lương tối thiểu vùng, doanh nghiệp bị xử lý thế nào?

Theo khoản 3 Điều 17 Nghị định 12/2022/NĐ-CP. Phạt tiền đối với người sử dụng lao động khi có hành vi trả lương cho người lao động thấp hơn mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định theo các mức sau đây:

a) Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;

b) Từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động;

c) Từ 50.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng đối với vi phạm từ 51 người lao động trở lên.

Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc người sử dụng lao động trả đủ tiền lương cộng với khoản tiền lãi của số tiền lương chậm trả, trả thiếu cho người lao động tính theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này;

Lưu ý: theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định 12/2022/NĐ-CP thì mức phạt quy định trên đây là mức phạt đối với cá nhân. Mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Như vậy, người lao động và người sử dụng lao động cần nắm rõ mức lương tối thiểu vùng hiện tại để đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

???????? m.me/dvketoanthuetphcm hoặc liên hệ 0798 786 786 để được tư vấn
????????????
179 Nguyễn Cư Trinh, P. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM
Hotline: 0798.786.786
Email: info@tanngoctax.vn

Related posts