CÁ NHÂN CHO THUÊ TÀI SẢN LƯU Ý THAY ĐỔI VỀ THỜI HẠN KÊ KHAI THUẾ, NỘP THUẾ (2022)

CÁ NHÂN CHO THUÊ TÀI SẢN LƯU Ý THAY ĐỔI VỀ THỜI HẠN KÊ KHAI THUẾ, NỘP THUẾ (2022)

CHI CỤC THUẾ BÌNH THẠNH – CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH THÔNG BÁO MỘT SỐ THAY ĐỔI QUAN TRỌNG VỀ THỜI HẠN KÊ KHAI THUẾ, NỘP THUẾ VỚI CÁ NHÂN CHO THUÊ TÀI SẢN

Vừa qua Chi cục thuế Bình Thạnh vừa thông báo một số thay đổi quan trọng về thời hạn kê khai thuế, nộp thuế với cá nhân cho thuê tài sản cho các cá nhân cho thuê bất động sản trên địa bàn quận Bình Thạnh và các tổ chức kê khai, nộp thuế thay cho cá nhân cho thuê tài sản, cụ thể như sau:

Ngày 01/6/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 40/2021/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/08/2021.

Quy định về quản lý thuế đối với cá nhân cho thuê bất động sản kể từ ngày 01/08/2021 theo Thông tư 40/2021/TT-BTC có một số thay đổi quan trọng so với các quy định trước đây. Chi cục Thuế quận Bình Thạnh thông báo một số thay đổi quan trọng, đề nghị Quý tổ chức, cá nhân lưu ý để thực hiện theo đúng quy định

thay đổi thời hạn khai thuế cho thuê Tài sản

I/ Về thời hạn nộp thuế:

Căn cứ quy định tại khoản I điều 55 Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14, thời hạn nộp thuế là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ thuế.

II/ Về thời hạn kê khai thuế cho thuê tài sản:

1/ Thay đổi về thời hạn kê khai thuế đối với cá nhân cho thuê tài sản trực tiếp khai thuế:

– Căn cứ quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 9, Khoản 3 Điều 14 Thông tư 40/2021/TT-BTC: Cá nhân cho thuê tài sản khai thuế theo một trong hai trường hợp:

+ Trường hợp 1: Khai thuế theo từng lần phát sinh kỳ thanh toán (từng lần phát sinh kỳ thanh toán được xác định theo thời điểm bắt đầu thời hạn cho thuê của từng kỳ thanh toán). Thời hạn khai thuế theo từng lần phát sinh kỳ thanh toán chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày bắt đầu thời hạn cho thuê của kỳ thanh toán.

   Ví dụ: Cá nhân cho thuê bất động sản có kỳ thanh toán 1 tháng một lần, thời hạn cho thuê bắt đầu từ ngày 01 hàng tháng. Thời hạn khai thuế theo từng lần phát sinh kỳ thanh toán đối với trường hợp này là ngày 10 hàng tháng.

+ Trường hợp 2: Khai thuế theo năm dương lịch. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với cá nhân khai thuế một lần theo năm chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của năm dương lịch tiếp theo.

2/ Thay đổi đối với tổ chức khai thuế thay cho cá nhân cho thuê tài sản:

a) Về mẫu biểu

Hồ sơ khai thuế đối với tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân cho thuê tài sản gồm: Tờ khai thuế mẫu số 01/TTS, Phụ lục mẫu số 01-2/BK- TTS ban hành kèm theo Thông tư 40/2021/TT-BTC; và bản sao hợp đồng thuê tài sản, phụ lục hợp đồng (nếu là lần khai thuế đầu tiên của Hợp đồng hoặc Phụ lục hợp đồng).

b) Về thời hạn kê khai, nộp thuế:

– Theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 8 và Điều 16 Thông tư 40/2021/TT-BTC: Tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân cho thuê tài sản thực hiện khai thuế, nộp thuế theo một trong các trường hợp sau:

+ Trường hợp 1: Khai thuế, nộp thuế theo tháng. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo liền kề tháng phát sinh nghĩa vụ khai thuế thay, nộp thuế thay.

+ Trường hợp 2: Khai thuế, nộp thuế theo quý. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của quý tiếp theo liền kề quý phát sinh nghĩa vụ khai thuế thay, nộp thuế thay.

+ Trường hợp 3: Khai thuế, nộp thuế theo từng lần phát sinh kỳ thanh toán. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày bắt đầu thời hạn cho thuê của kỳ thanh toán.

+ Trường hợp 4: Khai thuế, nộp thuế theo năm dương lịch. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

c) Lưu ý đối với tổ chức kê khai, nộp thuế thay cho cá nhân cho thuê tài sản:

– Theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 16 Thông tư 40/2021/TT-BTC:

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khai thuế thay cho cá nhân cho thuê tài sản thì trên tờ khai tích chọn “Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khai thuế thay, nộp thuế thay theo pháp luật thuế” đồng thời người khai ký, ghi rõ họ tên, nếu là tổ chức khai thay thì sau khi ký tên phải đóng dấu của tổ chức hoặc ký điện tử theo quy định. Trên hồ sơ tính thuế, chứng từ thu thuế thể hiện người nộp thuế là tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay.

* Lưu ý: Kể từ ngày 05/12/2020, hành vi vi phạm về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế có mức xử phạt từ 2 triệu đồng đến 25 triệu đồng (đối với tổ chức) và từ 1 triệu đồng đến 12,5 triệu đồng (đối với cá nhân) theo Điều 13 Nghị định 125/2020/NĐ-CP, cụ thể:

Số ngày trễ hạn Mức phạt
Từ 01 đến 30 ngày 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

 

Từ 31 đến 60 ngày 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng

 

Từ 61 đến 90 ngày 8.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng

 

Trên 90 ngày 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng

 

Nộp thuế nhưng không nộp tờ khai thuế 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng

 

Không kê khai và nộp thuế (hành vi trốn thuế) Mức phạt từ 1 đến 3 lần số thuế trốn

Nguồn: Chi cục thuế Quận Bình Thạnh- Cục Thuế TP HCM

Để biết thêm thông tin chi tiết, tránh sai sót phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh, vui lòng liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ và tư vấn kịp thời.

CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ THUẾ TẤN NGỌC
179 Nguyễn Cư Trinh, P. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM
Hotline: 0798.786.786
Email: info@tanngoctax.vn
Website: https://tanngoctax.vn/

 

Related posts