Thành lập Công Ty Cổ Phần

Thành lập Công Ty Cổ Phần

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

TL công ty cổ phần

CÔNG TY CỔ PHẨN LÀ GÌ? ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

Công ty cổ phần là một dạng pháp nhân có trách nhiệm hữu hạn, được thành lập và tồn tại độc lập đối với những chủ thể sở hữu nó. Vốn của công ty được chia nhỏ thành những phần bằng nhau gọi là cổ phần và được phát hành huy động vốn tham gia của các nhà đầu tư.

Nói nôm na, Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp, trong đó:

– Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;

– Cổ đông là cá nhân hoặc tổ chức sẽ sở hữu cổ phần. Tối thiểu phải có 03 cổ đông và không hạn chế số lượng tối đa.

– Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;

– Lợi nhuận mà cổ đông nhận được từ việc sở hữu cổ phần là cổ tức;

– Công ty cổ phần có thể huy động vốn bằng cách phát hành cổ phiếu;

– Công ty cổ phần có đầy đủ các yếu tố để được coi là có tư cách pháp nhân theo Luật Dân sự 2015. Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty chính thức có tư cách pháp nhân.

ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN

Ưu và nhược điểm công ty cổ phần

THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN CẦN NHỮNG GÌ?

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

– Điều lệ công ty.

– Danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.

– Bản sao các giấy tờ sau đây:

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

+ Đối với thành viên, cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

THỜI GIAN HOÀN THÀNH THỦ TỤC THÀNH LẬP

Sau khi cung cấp đủ giấy tờ, Tấn Ngọc tiến hành soạn thảo các hồ sơ, trình khách hàng ký hồ sơ, nộp hồ sơ thành lập công ty ở sở kế hoạch đầu tư. Sau đó, Sở KH&ĐT sẽ xét duyệt hồ sơ và cấp giấy phép kinh doanh. Tấn Ngọc sẽ thay bạn nhận và bàn giao Giấy phép đăng ký kinh doanh cùng con dấu.

CÁC VIỆC CẦN LÀM SAU KHI THÀNH LẬP CÔNG TY

Sau khi nhận được giấy phép kinh doanh, bạn cần lưu ý hoàn thành tiếp các thủ tục pháp lý bắt buộc dưới đây hoặc sử dụng dịch vụ tại Tấn Ngọc, để tránh bị xử phạt từ cơ quan nhà nước.

sau TL công ty cổ phần

Related posts