Nộp chậm thuế môn bài 2023 bị phạt thế nào?

Nộp chậm thuế môn bài 2023 bị phạt thế nào?

Thời hạn và mức phạt nộp chậm, không nộp tờ khai thuế môn bài 2023

1. Thời hạn nộp tờ khai và lệ phí môn bài

  • Nộp tờ khai lệ phí môn bài 1 lần duy nhất khi người nộp lệ phí mới ra hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập. Khai lệ phí mônbài và nộp Tờ khai cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 30 tháng 01 năm 2023 nếu năm mới ra hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập là năm 2022
  • Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm 2023.

a) Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh (bao gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kết thúc thời gian được miễn lệ phí môn bài (năm thứ tư kể từ năm thành lập doanh nghiệp) nộp lệ phí môn bài như sau:

– Trường hợp kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong thời gian 6 tháng đầu năm 2023 thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm 2023

– Trường hợp kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong thời gian 6 tháng cuối năm 2023 thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm 2024

b) Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân sản xuất, kinh doanh đã giải thể, ra hoạt động sản xuất, kinh doanh trở lại nộp lệ phí môn bài như sau:

– Trường hợp ra hoạt động trong 6 tháng đầu năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm ra hoạt động.

– Trường hợp ra hoạt động trong thời gian 6 tháng cuối năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm liền kề năm ra hoạt động.”

Thời hạn nộp lệ phí môn bài năm 2023: Doanh nghiệp thành lập trong năm 2022 thì thời hạn nộp tờ khai và lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01/2023

2. Mức phạt nộp chậm, không nộp tờ khai và TIỀN THUẾ môn bài

a) Phạt nộp chậm tờ khai thuế môn bài

phạt nộp chậm thuế môn bài

b) Phạt không nộp thuế môn bài

Khoản 2 Điều 59 Luật Quản lý thuế 2019 quy định mức tính tiền chậm nộp và thời gian tính tiền chậm nộp tiền thuế nói chung và thuế môn bài nói riêng như sau:

Số tiền chậm nộp (tiền phạt khi chậm nộp) = Số tiền thuế môn bài chậm nộp x 0.03% x Số ngày chậm nộp

Trong đó, thời gian tính tiền chậm nộp được tính liên tục kể từ ngày tiếp theo ngày phát sinh tiền chậm nộp đến ngày liền kề trước ngày số tiền nợ thuế, tiền thu hồi hoàn thuế, tiền thuế tăng thêm, tiền thuế ấn định, tiền thuế chậm chuyển đã nộp vào ngân sách nhà nước.

c) Phạt tiền chậm nộp tiền vi phạm hành chính về thuế môn bài

Căn cứ Điều 42 Nghị định 125/2020/NĐ-CP, tiền phạt chậm nộp tiền vi phạm hành chính về thuế được tính như sau:

Tiền chậm nộp tiền phạt = Tiền phạt chậm nộp x 0.05% x Số ngày chậm nộp

Lưu ý:

– Số ngày chậm nộp tiền phạt bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ theo chế độ quy định và được tính từ ngày kế tiếp ngày hết thời hạn nộp tiền phạt đến ngày liền kề trước ngày tổ chức, cá nhân nộp tiền phạt vào ngân sách nhà nước.

– Không tính tiền chậm nộp tiền phạt trong các trường hợp sau:

+ Trong thời gian được hoãn thi hành quyết định phạt tiền.

+ Trong thời gian xem xét, quyết định miễn tiền phạt.

+ Số tiền phạt chưa đến hạn nộp trong trường hợp được nộp tiền phạt nhiều lần.

– Nếu tổ chức, cá nhân không tự giác nộp tiền phạt, tiền chậm nộp tiền phạt vào ngân sách nhà nước thì cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức, cá nhân đó có trách nhiệm thông báo, đôn đốc tổ chức, cá nhân nộp tiền phạt, tiền chậm nộp tiền phạt theo quy định.

Các bạn chú ý thời gian nộp tờ khai và lệ phí môn bài để không bị phạt tiền nhé! Cùng Tấn Ngọc cập nhật thông tin, hỗ trợ tư vấn các vấn đề về kế toán, thuế qua hotline 0798.786.786

>>Xem thêm: Những ai phải nộp thuế môn bài? Hạn nộp thuế môn bài 2023 là ngày nào?

Related posts