Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định về hoá đơn, chứng từ

Hóa đơn điện tử NĐ 123 & TT 78

Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định về hoá đơn, chứng từ

  

Không bắt buộc sử dụng hoá đơn điện tử từ ngày 01/11/2020

Cụ thể, bãi bỏ khoản 2 và khoản 4 Điều 35 Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hoá đơn điện tử vì vậy không còn bắt buộc các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải hoàn thành việc tổ chức thực hiện hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế từ ngày 01/11/2020.

Tuy nhiên khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin áp dụng quy định về hoá đơn, chứng từ điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP trước ngày 01/7/2022.

1. NGHỊ ĐỊNH 123/2020/NĐ-CP QUY ĐỊNH HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ

Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 123/2020/NĐ-CP
Cơ quan ban hành  Chính phủ
Ngày ban hành 19-10-2020
Ngày công báo: 01/11/2020
Ngày có hiệu lực thi hành 01-07-2022
Tải công văn Download

2.  Nội dung về Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hoá đơn, chứng từ có hiệu lực từ ngày 01/7/2022:

File NĐ: TVPL

Hi vọng những thông tin trên sẽ giúp doanh nghiệp và kế toán nắm bắt nhanh về Nghị định 123/2020/NĐ-CP vừa được ban hành.

 

Related posts