Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định về hoá đơn, chứng từ

Hóa đơn điện tử NĐ 123 & TT 78

Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định về hoá đơn, chứng từ

  

Không bắt buộc sử dụng hoá đơn điện tử từ ngày 01/11/2020

Cụ thể, bãi bỏ khoản 2 và khoản 4 Điều 35 Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hoá đơn điện tử vì vậy không còn bắt buộc các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải hoàn thành việc tổ chức thực hiện hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế từ ngày 01/11/2020.

Tuy nhiên khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin áp dụng quy định về hoá đơn, chứng từ điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP trước ngày 01/7/2022.

1. NGHỊ ĐỊNH 123/2020/NĐ-CP QUY ĐỊNH HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ

Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 123/2020/NĐ-CP
Cơ quan ban hành  Chính phủ
Ngày ban hành 19-10-2020
Ngày công báo: 01/11/2020
Ngày có hiệu lực thi hành 01-07-2022
Tải công văn Download

2.  Nội dung về Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hoá đơn, chứng từ có hiệu lực từ ngày 01/7/2022:

File NĐ: TVPL

Hi vọng những thông tin trên sẽ giúp doanh nghiệp và kế toán nắm bắt nhanh về Nghị định 123/2020/NĐ-CP vừa được ban hành.

 

Related posts

thay đổi thời hạn khai thuế cho thuê Tài sản

CÁ NHÂN CHO THUÊ TÀI SẢN LƯU Ý THAY ĐỔI VỀ THỜI HẠN KÊ KHAI THUẾ, NỘP THUẾ (2022)

Vừa qua Chi cục thuế Bình Thạnh vừa thông báo một số thay đổi quan trọng về thời hạn kê khai thuế, nộp thuế với cá nhân cho thuê...

Xem thêm
Nghị định số 91/NĐ91

09 điểm mới Nghị định số 91/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 126/2020/NĐ-CP

Chính phủ ban hành Nghị định số 𝟵𝟭/𝟮𝟬𝟮𝟮/𝗡Đ-𝗖𝗣 để sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 126/2020/NĐ-CP. Nghị định số 91 có hiệu lực thi hành...

Xem thêm