LỊCH NỘP CÁC LOẠI BÁO CÁO THUẾ 2022

Các tờ khai cần nộp trong năm

LỊCH NỘP CÁC LOẠI BÁO CÁO THUẾ 2022

LỊCH NỘP CÁC LOẠI BÁO CÁO THUẾ 2022

Tháng Thời hạn nộp Dành cho doanh nghiệp kê khai Thuế GTGT theo Quý Dành cho doanh nghiệp kê khai Thuế GTGT theo Tháng
1 20/1/2022 Tờ khai Thuế GTGT T12/2021

Tờ khai Thuế TNCN T12/2021

 

30/1/2022

 

 

 

 

 

Tờ khai Thuế GTGT Quý IV/2021

Tờ khai Thuế TNCN Quý IV/2021

Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2021

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2021

Nộp tiền thuế môn bài năm 2022

Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2021

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2021

Nộp tiền thuế môn bài năm 2022

2 20/2/2022 Tờ khai Thuế GTGT T1/2022

Tờ khai Thuế TNCN T1/2022

3 20/3/2022 Tờ khai Thuế GTGT T2/2022

Tờ khai Thuế TNCN T2/2022

 

 

30/3/2022

 

 

Tờ khai Quyết toán Thuế TNDN năm 2021

Tờ khai Quyết toán Thuế TNCN năm 2021

Báo Cáo Tài Chính năm 2021

Tờ khai Quyết toán Thuế TNDN năm 2021

Tờ khai Quyết toán Thuế TNCN năm 2021

Báo Cáo Tài Chính năm 2021

4 20/4/2022 Tờ khai Thuế GTGT T3/2022

Tờ khai Thuế TNCN T3/2022

30/4/2022

 

 

 

Tờ khai Thuế GTGT Quý I/2022

Tờ khai Thuế TNCN Quý I/2022

Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2022

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2022

Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2022

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2022

5 20/5/2022 Tờ khai Thuế GTGT T4/2022

Tờ khai Thuế TNCN T4/2022

6 20/6/2022 Tờ khai Thuế GTGT T5/2022

Tờ khai Thuế TNCN T5/2022

7 20/7/2022 Tờ khai Thuế GTGT T6/2022

Tờ khai Thuế TNCN T6/2022

30/7/2022

 

Tờ khai Thuế GTGT Quý II/2022

Tờ khai Thuế TNCN Quý II/2022

Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý II/2022

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2022

Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý II/2022

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2022

>> Xem thêm: Cách tính thuế TNDN

8 20/8/2022 Tờ khai Thuế GTGT T7/2022

Tờ khai Thuế TNCN T7/2022

9 20/9/2022 Tờ khai Thuế GTGT T8/2022

Tờ khai Thuế TNCN T8/2022

10

 

20/10/2022 Tờ khai Thuế GTGT T9/2022

Tờ khai Thuế TNCN T9/2022

 

30/10/2022

 

 

Tờ khai Thuế GTGT Quý III/2022

Tờ khai Thuế TNCN Quý III/2022

Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý III/2022

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2022

Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý III/2022

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2022

11 20/11/2022 Tờ khai Thuế GTGT T10/2022

Tờ khai Thuế TNCN T10/2022

12 20/12/2022 Tờ khai Thuế GTGT T11/2022

Tờ khai Thuế TNCN T11/2022

 

 Lưu ý: Quá thời hạn nộp trên Doanh nghiệp chưa nộp tờ khai thuế sẽ bị xử lý theo Nghị định 125/2020/NĐ-CP quý định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.

CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ THUẾ TẤN NGỌC
179 Nguyễn Cư Trinh, P. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM
Hotline: 0798.786.786
Email: info@tanngoctax.vn

Related posts