Hóa đơn điện tử có sai sót. Mức phạt chậm nộp mẫu 04/SS-HĐĐT

Hóa đơn điện tử có sai sót. Mức phạt chậm nộp mẫu 04/SS-HĐĐT

1.Cách xử lý khi Hóa đơn điện tử có sai sót:

– Hướng dẫn lập hóa đơn điều chỉnh hoặc thay thế cho các hóa đơn xuất trước ngày 01/07/2023 đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP.

Trường hợp sai sót về số lượng hàng hóa dẫn đến sai sót về tiền hàng và thuế GTGT thì hóa đơn điều chỉnh hoặc thay thế áp dụng thuế suất thuế GTGT theo quy định tại thời điểm lập hóa đơn điều chỉnh hoặc thay thế là 8%.

Tuy nhiên, trong trường hợp sai sót không ảnh hưởng tới tiền hàng và thuế GTGT phải nộp thì hóa đơn điều chỉnh hoặc thay thể áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

Theo Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP thì việc xử lý hóa đơn điện tử có sai sót như sau:

Trường hợp người bán phát hiện hóa đơn điện tử đã được cấp mã của cơ quan thuế chưa gửi cho người mua có sai sót thì người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định này về việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập có sai sót và lập hóa đơn điện tử mới, ký số gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua. Cơ quan thuế thực hiện hủy hóa đơn điện tử đã được cấp mã có sai sót lưu trên hệ thống của cơ quan thuế.

Trong một số trường hợp cụ thể, xử lý như sau:

Hóa đơn điện tử có sai sót

Trong thời hạn 01 ngày làm việc, cơ quan thuế thông báo về việc tiếp nhận và kết quả xử lý theo Mẫu số 01/TB-HĐSS Phụ lục IB ban hành kèm theo Nghị định này. Hóa đơn điện tử đã hủy không có giá trị sử dụng nhưng vẫn được lưu trữ để phục vụ tra cứu.

TẢI MIỄN PHÍ: Mẫu 04/SS-HĐĐT

2. Mức phạt đối với Nộp chậm mẫu 04/SS-HĐĐT

Theo khoản 5 điều 29 Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định:

Hóa đơn điện tử nộp 04SS

Ví dụ: Công ty bạn hủy hóa đơn vào tháng 20/02/2023 nhưng chưa gửi mẫu 04/SS-HĐĐT. Đến tháng 01/07/2023 bạn mới phát hiện và nộp mẫu 04/SS-HĐĐT cho cơ quan Thuế. Trong trường hợp này, nếu công ty bạn có kỳ kê khai thuế là tháng thì tính từ ngày 20/3 đến ngày 01/07/2023 sẽ bị phạt với mức phạt từ 5 triệu đồng đến 15 triệu đồng, còn nếu kỳ kê khai thuế của công ty bạn là quý thì tính từ ngày 30/04 đến ngày 01/07/2023 sẽ bị phạt từ 4 triệu đồng đến 8 triệu đồng.

Các doanh nghiệp cần lưu ý khi xuất và hủy hóa đơn theo đúng quy định của pháp luật Thuế để không xảy ra các sai sót đáng tiếc.

Liên hệ Công ty chúng tôi để được tư vấn rõ hơn cho từng trường hợp của quý khách.

CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ THUẾ TẤN NGỌC

Địa chỉ: 179 Nguyễn Cư Trinh, P.Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TPHCM

Web: https://tanngoctax.vn/

Fb: https://www.facebook.com/dvketoanthuetphcm/

Related posts