Thực hiện kiểm toán

Loading Events

Thực hiện kiểm toán

14 Tháng Bảy 2017

✪ Soát xét hệ thống kiểm soát nội bộ
✪ Thực hiện các chương trình, chiến lược kiểm toán đã thống nhất
✪ Soát xét rủi ro thuế trong phạm vi kiểm toán

  • Start:
    Th7 14 @
  • End:
    Th9 15 @
  • Cost:
    $20
  • Event Category:

Tấn Ngọc Tax