Phát hành báo cáo kiểm toán

Loading Events

22 Tháng Bảy Thứ Bảy @ -

Phát hành báo cáo kiểm toán

Details

  • Start:
    Th7 22 @
  • End:
    Th10 15 @
  • Event Category:

Organizer

Tấn Ngọc Tax – Khách Hàng

Venue

✪ Thảo luận vấn đề phát sinh và khuyến nghị với những người có liên quan, nếu được coi là trọng yếu, sẽ được báo cáo tới Ban Giám đốc.
✪ Trình tới ban Giám đốc Quý khách hàng một Thư quản lý
✪ Tóm tắt các vấn đề tồn tại và rủi ro tiềm tàng của hệ thống kiểm soát nội bộ, hệ thống kế toán và thuế. Đưa ra các nhận xét và tư vấn phương hướng giải quyết vấn đề.
✪ Gửi khách hàng báo cáo kiểm toán dự thảo và họp với khách hàng để thống nhất các kết quả kiểm toán.
✪ Phát hành báo cáo kiểm toán chính thức.