Cập nhật CCCD trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp? /2023/

Liệu có cần thiết phải thay đổi từ CMND sang CCCD có gắn chip cho giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp?

Theo Nghị định 122/2021/NĐ-CP có quy định tại:

Điều 44. Vi phạm về thời hạn đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

1. Cảnh cáo đối với hành vi vi phạm thời hạn đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 10 ngày.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm thời hạn đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh quá thời hạn quy định từ 11 ngày đến 30 ngày.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm thời hạn đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh quá thời hạn quy định từ 31 ngày đến 90 ngày.

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm thời hạn đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên.

5. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

6. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều này trong trường hợp chưa đăng ký thay đổi theo quy định;

b) Buộc đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều này.

Do đó, việc thay đổi giấy chứng nhân đăng ký doanh nghiệp trễ so với quy định sẽ có thể bị xử phạt như quy định nêu trên.

Cập nhật cccd cho Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thông báo về việc thay đổi thông tin do đổi sang sử dụng CCCD gắn chip của người đại diện pháp luật như sau:

Căn quy định tại Khoản 1 Điều 30 Luật Doanh nghiệp 2020
“Điều 30. Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

1. Doanh nghiệp phải đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp quy định tại Điều 28 của Luật này 
Theo đó, Khoản 3 Điều 28 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định: Số giấy tờ pháp lý của cá nhân (tức là số CCCD/CMND, Hộ chiếu) của những người dưới đây là một trong những nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, bao gồm người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần:

– Thành viên hợp danh của công ty hợp danh;

– Chủ doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân.

Như vậy, Khi đổi từ CMND sang CCCD sẽ làm thay đổi số giấy tờ pháp lý cá nhân, do vậy nếu bạn thuộc 1 trong những đối tượng kể trên thì phải tiến hành đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;   

– Ngoài ra, bạn còn phải thông báo cho cơ quan thuế về việc thay đổi thông tin của người đại diện pháp luật.

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 36 Luật Quản lý thuế 2019.

“Điều 36. Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế
Người nộp thuế đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế khi có thay đổi thông tin đăng ký thuế thì phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi

Quý doanh nghiệp nhanh chóng cập nhật kịp thời đúng quy định khi đổi sang sử dụng CCCD có gắn chip, tránh vi phạm và bị xử phạt theo quy định.

Dịch vụ thay đổi GPKD trọn gói: https://tanngoctax.vn/dich-vu-thay-doi-giay-phep-kinh-doanh/

Liên hệ ngay Tấn Ngọc để được hỗ trợ hồ sơ nhanh chóng, kịp thời, chính xác.

CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ THUẾ TẤN NGỌC

Thủ tục hoàn thuế TNCN 2023   ĐC: 179 Nguyễn Cư Trinh, P. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, HCM

Thủ tục hoàn thuế TNCN 2023   VP ĐD: 379 Tỉnh lộ 827B Bình Quới , Châu Thành, Long An

Thủ tục hoàn thuế TNCN 2023  Hotline: 0798 786 786

Thủ tục hoàn thuế TNCN 2023  Email: info@tanngoctax.vn

Related posts