CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG THỂ NHẬN BHXH 1 LẦN

CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG THỂ NHẬN BHXH 1 LẦN

Hiện nay, trường hợp người lao động rút bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần sau 2 năm Covid để trang trải cuộc sống, vượt qua giai đoạn khó khăn là rất nhiều. Thay vì đóng bảo hiểm xã hội dài hạn để hưởng lương lưu, nhiều người sau khi nghỉ việc đã sớm chọn phương án rút 1 “cục”. Tuy nhiên không phải trường hợp nào cũng có thể rút BHXH 1 lần sau khi nghỉ việc.

Căn cứ Điều 61 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội 1 lần như sau:

“Điều 61. Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội

Người lao động khi nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 và Điều 55 của Luật này hoặc chưa hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần theo quy định tại Điều 60 của Luật này thì được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội.”

Vậy những người lao động sau đây sẽ không được giải quyết hưởng BHXH 1 lần:

Trường hợp không được rút BHXH 1 lần

1. Người đóng BHXH dưới 20 năm, nghỉ việc chưa đủ 1 năm:

Theo Điều 60 Luật BHXH năm 2014, dù đủ tuổi hay chưa đủ tuổi nghỉ hưu thì người lao động cũng chỉ có thể rút BHXH 1 lần khi thời gian đóng BHXH của người đó dưới 20 năm.          

Ngược lại, nếu đóng chưa đủ 20 năm nhưng chưa nghỉ việc đủ 01 năm thì người lao động sẽ không đủ điều kiện để lãnh tiền BHXH 1 lần.

Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp ngoại lệ dù nghỉ việc chưa đủ 01 năm vẫn được rút BHXH 1 lần bao gồm:

– Đã đủ tuổi nghỉ hưu.

– Ra nước ngoài để định cư.

– Mắc bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, HIV đã chuyển sang AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế trong tình trạng không thể tự phục vụ.

– Bộ đội, Công an khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu.

2. Người lao động đóng BHXH từ đủ 20 năm trở lên:

Với trường hợp người lao động đóng BHXH từ đủ 20 năm trờ lên, thì dù đủ tuổi hay chưa đủ tuổi nghỉ hưu thì người lao động cũng chỉ có thể rút BHXH 1 lần khi thời gian đóng BHXH của người đó dưới 20 năm.

Vậy, nếu đã đóng BHXH từ đủ 20 năm trở lên, người lao động buộc phải chờ đợi để làm thủ tục hưởng lương hưu hằng tháng chứ không thể rút BHXH 1 lần.

Tất nhiên Luật BHXH vẫn quy định một số trường hợp ngoại lệ đóng BHXH từ đủ 20 năm trở lên vẫn được rút BHXH 1 lần, bao gồm:

– Ra nước ngoài để định cư.

– Mắc bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, HIV đã chuyển sang AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế trong tình trạng không thể tự phục vụ.

3. Lao động nữ hoạt động ở cấp xã đóng BHXH từ đủ 15 năm:

Với lao động nữ hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách cấp xã mà chưa đóng đủ 15 năm BHXH, đồng thời không tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện thì có quyền yêu cầu rút BHXH 1 lần.

Ngược lại, nếu đã đóng BHXH từ đủ 15 năm trở lên, những lao động nữ này sẽ không được giải quyết hưởng BHXH 1 lần mà phải chờ đủ tuổi để nhận lương hưu hằng tháng.

Và vẫn có một số trường hợp ngoại lệ được rút BHXH 1 lần mà không xét đến người lao động đã đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH tối thiểu để hưởng lương hưu hay chưa. Đó là:

– Ra nước ngoài để định cư.

– Mắc bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, HIV đã chuyển sang AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế trong tình trạng không thể tự phục vụ.

4. Công an, bộ đội phục viên, xuất ngũ, thôi việc đủ điều kiện lãnh lương hưu:

Trường hợp công an, quân đội khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu thì được quyền nhận BHXH 1 lần khi có nhu cầu.

Điều này cũng đồng nghĩa rằng, nếu thời điểm phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà đối tượng công an, bộ đội đã đủ điều kiện để hưởng lương hưu thì phải làm thủ tục nhận lương hưu theo quy định chứ không được rút 1 lần.

Tuy nhiên, cũng như trường hợp (2) và (3), đối tượng công an, bộ đội phục viên, xuất ngũ, thôi việc đủ điều kiện lãnh lương hưu mà rơi vào trường hợp đặc biệt cũng có thể lựa chọn rút BHXH 1 lần bao gồm:

– Ra nước ngoài để định cư

– Mắc bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, HIV đã chuyển sang AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế trong tình trạng không thể tự phục vụ.

Như trên, Tấn Ngọc xin gửi đến bạn những quy định cụ thể đối tượng không được nhận BHXH một lần, do đó, người lao động cần tham khảo, nghiên cứu thật kỹ để xem mình có đáp ứng điều kiện hay không.

Nếu cần biết thêm thông tin truy cập https://tanngoctax.vn/ hoặc liên hệ Hotline 0798 786 786

 

Xem thêm: Hồ sơ nhận bảo hiểm xã hội 1 lần

Xem thêm: Có nên rút bảo hiểm xã hội 1 lần không?

Related posts