Các ngành được giảm thuế GTGT (cập nhật 2022)

Các ngành được giảm thuế GTGT (cập nhật 2022)

Nghị định 15- danh mục các ngành nghề được giảm thuế GTGT từ 10% xuống còn 8%.

Các bạn nhớ chú ý để tránh xuất hóa đơn sai sót nhé.

GIẢM THUẾ GTGT

NGHỊ ĐỊNH 15: QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH MIỄN, GIẢM THUẾ GTGT THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 43/2022/QH15 CỦA QUỐC HỘI VỀ CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA, TIỀN TỆ HỖ TRỢ CHƯƠNG TRÌNH PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI

Các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng thuế suất GTGT 10% kể từ ngày 01/02/2022 được miễn giảm 2% xuống còn 8% ngoại trừ các nhóm hàng hóa, dịch vụ được đưa ra dưới đây:

  1. Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất.

    Việc giảm thuế giá trị gia tăng cho từng loại hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều này được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại. Đối với mặt hàng than khai thác bán ra (bao gồm cả trường hợp than khai thác sau đó qua sàng tuyển, phân loại theo quy trình khép kín mới bán ra) thuộc đối tượng giảm thuế GTGT. Mặt hàng than thuộc Phụ lục I, các mặt hàng công nghệ kỹ thuật, khoa học thuộc phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này không được giảm thuế GTGT.

Một số ngành nghề giữ nguyên thuế GTGT 10% cần chú ý để xuất hóa đơn GTGT thường gặp.

Thuế GTGT

Đối với ngành hàng ăn uống, nhà hàng đặc biệt chú ý trong việc xuất hóa đơn GTGT, vì các mặt hàng ăn uống thuế suất 8% nhưng bia, rượu vẫn 10%. Hiện tại, đã cho phép xuất các mặt hàng khác mức thuế suất trên cùng 1 hóa đơn.

Những ngành hàng không có trong nghị định 15, các bạn hãy xuất hóa đơn với thuế suất 8%.

MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP XUẤT HÓA ĐƠN SAI VÀ CÁCH XỬ LÝ

? Các bước xử lý hoá đơn đã lập theo thông tư cũ có sai sót

> Lập văn bản thoả thuận khi có sai sót

> Thông báo mẫu 04ss
> Lập hoá đơn điện tử thay thế

? DN khai thuế theo quý, DN chuyển sang TT78 từ 1/1/2022. Trong tháng 1/2022 xuất HĐ sai tiền thuế, thiếu 15 triệu đồng. Đến cuối quý 2/2022 mới phát hiện. Qúy 1 đã hoàn tất kế khai thuế.

>Xuất điều chỉnh tăng tiền vào thời điểm phát hiện sai sót, kê khai phần tăng thêm theo quý phát sinh( khai bổ sung lại báo cáo quý 1).

? Trường hợp Công ty đã lập HĐ và đã kê khai theo mức thuế suất để tính thuế GTGT được giảm không đúng theo quy định tại NĐ 15

> Công ty và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời Công ty lập hóa đơn điều chỉnh sai sót và giao hóa đơn điều chỉnh cho người mua. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, Công ty kê khai điều chỉnh thuế đầu ra, người mua kê khai điều chỉnh thuế đầu vào theo quy định.

Related posts